Udredning og testning

Udredning og testning
Er der behov for en psykologisk/neuropsykologisk undersøgelse er det oftest fordi, at jeres barn allerede har en diagnose/sygdom, eller at jeg i samtalen med jer får mistanke om, at jeres barn kunne have nogle særlige vanskeligheder. Måske har I selv en mistanke om en diagnose, hvor barnets adfærd ”minder om noget I har hørt om eller set”.

Med en neuropsykologisk undersøgelse skabes ny og grundig viden om barnet, som danner udgangspunkt for en mere målrettet og nuanceret rådgivning, der matcher det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og udfordringer.

Undersøgelsen er for barnet – både de mindre og de unge – en god aktivitet. Det er én til én tid, som for de yngste mere kan opleves som leg. For de større børn og unge, som kan have større bevidsthed om, at de undersøges, er undersøgelsesmiljøet afgørende. Der skal være ro og tryghed, for at barnet/den unge kan fortælle om det, som er svært, og det som han/hun selv oplever, at have behov for hjælp og støtte til. Men også for at der gives mulighed for at yde sine optimale præstationer. Hvad er barnet i stand til? Hvad er det, som måske ikke ses eller anerkendes i hverdagen af kompetencer?

Undersøgelsen kan fx bestå af:

  • Observation af jeres barn (særligt de mindre børn – gerne i daginstitution og i hjemmet).
  • Spørgeskemaer, hvor barnet selv, forældre og/eller nærmeste pædagogiske personale beskriver udvalgte områder (fx sociale evner, følelsesmæssig forvaltning).
  • Testning af barnet, hvor særlige ressourcer og vanskeligheder undersøges med forskellige opgaver.
  • Samtale med barnet, familie og gerne skole/institution

Undersøgelsen kan fx belyse:

  • Kognitive styrker og vanskeligheder, fx generelle indlæringsmæssige forudsætninger (begavelse) eller specifikke kognitive evner (fx visuelle og sproglige evner, hukommelses- og opmærksomhedsevner mv.).
  • Social og følelsesmæssige adfærd (fx screening for angst og depression og adfærdsmæssige vanskeligheder).
  • Personlighedsvurderinger, hvis der er særlige træk/tilbøjeligheder som skal belyses nærmere.
  • Udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).