Rådgivning og behandling

Rådgivning og behandling
Afhængig af jeres behov og hvad en eventuel undersøgelse har vist, kan den følges op af et rådgivnings eller behandlingsforløb som jeg skræddersyr til jer. Det kan fx være familiesamtaler (hvor du/I og barnet deltager sammen), terapeutiske samtaler med jeres barn (individuelt med barnet) eller rådgivningsforløb (for forældre alene).

Jeres barn udvikler sig – det betyder at barnets ressourcer kommer forskelligt i spil livet igennem, ligesom barnets udfordringer kan blive mere eller mindre belastende for barnet i samspillet med andre og i barnets selvforståelse. En god udredning og rådgivning skaber bedre forståelse for netop udviklingsperspektiverne og barnets behov.