Til forældre

På barnets præmisser

Når I kontakter mig, starter jeg altid med en uforpligtende telefonisk samtale, hvor I beskriver bekymringerne for jeres barn. Er der sket ændringer i barnets trivsel, og er det opstået pludseligt eller gradvist?

Jeg vurderer, om det er en problemstilling, hvor jeg har de rette psykologfaglige kompetencer, og giver jer et tilbud på, hvad der bør fokuseres på eller henviser jer til at søge hjælp andre steder (fx PPR, egen læge, psykiatrien).

Et typisk forløb er, at jeg mødes med jer og jeres barn 2-3 gange for at foretage en udredning af de tematikker, vi er blevet enige om. Dette følges op med et møde, hvor jeg gennemgår vurderingen sammen med jer og evt. barnet afhængig af alder, og vi finder i fællesskab ud af, om der er behov for et rådgivnings- og/eller terapeutisk forløb.

Et vigtigt princip for mig er, at jeg kommer til jer! Jeg møder jeres barn i jeres eget hjem, på barnets skole eller institution for at møde jeres barn, i rammer som er velkendte og trygge. Det kan være svært for nogle børn at skulle forholde sig til et nyt sted og en ny voksen, hvilket kan give et ufuldstændigt indtryk af jeres barns ressourcer.

Udredning og testning
Jeg tilbyder at lave neuropsykologisk udredning som udgangspunkt for rådgivning som matcher det enkelte barns forudsætninger, ressourcer og udfordringer.

Rådgivning og behandling
Jeg tilbyder skræddersyet rådgivnings- eller behandlingsforløb afhængig af barnet behov og hvad undersøgelsen viser.