Priser

Priser

DER ER LANG VENTETID! OG JEG STARTER IKKE FLERE NYE PATIENTFORLØB OP I 2024. 

Jeg har en fast timetakst svarende til 1.300,- pr. time

En børnepsykologisk/neuropsykologisk vurdering vil typisk kræve 15-30 timer afhængig af undersøgelsens fokus, dybde og omfang.

Pris for supervision (op til 4 deltagere) er 1.800,- pr. time – ved flere deltagere aftales pris.

Pris for undervisning aftales individuelt alt afhængig af ønsker, behov mv.

Der tillægges kørselsudgift svarende til statens høje kørselstakst: Kr. 3,79 pr km.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du søge tilskud.