Om Jane

fosideOm Jane Evald

Jeg er cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005 og autoriseret ved Psykolognævnet i 2008. Jeg er specialist i børneneuropsykologi og er medlem af Dansk Psykologforening, Børneneuropsykologisk Selskab og Dansk Psykologforenings selskab for psykologisk psykiatri.

Jeg har siden 2006 primært arbejdet med småbørn, børn og unge i alderen fra 0-18 år. Jeg har arbejdet i 6 år ved PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) i Viborg og Aarhus Kommune og på børneambulatoriet,Vejlefjord Rehabilitering i 4 år. Jeg har siden 2012 været leverandør til VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og samarbejder med en række specialinstitutioner.

Jeg er underviser ved Dansk Psykologforening og afholder kurser for bl.a. psykologer på vej til specialistuddannelse.

Siden 2016 har jeg desuden arbejdet med udredninger af voksne med neuropsykologiske funktionsforstyrrelser og psykiske/psykiatriske lidelser.

Jeg er specialiseret indenfor hjerneskadeområdet, dvs. personer med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Hjerneskaden kan opstå, fordi barnet er født præmaturt og fx har cerebral parese, at barnet har en sjælden diagnose, et syndrom eller nedsat/manglende hørelse. Det kan være, at barnet bliver involveret i en ulykke, udvikler tumorer eller kræft senere i livet.
Jeg har desuden stor erfaring med børn som er pårørende til somatisk syge forældre, eller børn og unge som selv har psykiatriske lidelser (angst, depression, ADHD/ADD og autisme). I samarbejdet med forældrene hjælper jeg til bedre forståelse for hverdagens udfordringer.